Beheer en exploitatie in relatie tot Informatiesystemen

(In progress) Beheer en exploitatie in relatie tot Informatiesystemen.
 
Organisatie en beleid Informatiesystemen:
 
 • Strategisch niveau:
 • - top mananagement
  - lange termijn (3 to 5 jaar)
  - visie en missie (doelstellingen, kansen en mogelijkheden)
   
 • Tactisch niveau:
 • - midden management
  - middellange termijn (1 to 3 jaar)
  - invulling geven aan visie en doelstellingen van top management (strategisch niveau)
   
 • Operationeel niveau:
 • - lager management
  - korte termijn (dagen, weken of hooguit enkele maanden)
  - dagelijkse gang van zaken waarbij invulling wordt gegeven het beleid en de bedrijfsdoelstellingen.
   

Beheer en exploitatie:

Een geautomatiseerd informatiesysteem bestaat uit 5 componenten:

 • Apparatuur
 • Programmatuur
 • Gegevensverzamelingen
 • procedures
 • Mensen

Rollen bij informatiesystemen:

 • Eigenaar:
 • - Bestuur van de organisatie/ Directeur.
  - Eigendomsrecht (wordt vaak gedelegeerd)
   
 • Gebruiker:
 • - Mensen of andere informatiesystemen die voor hun werkzaamheden de functionaliteit(en) van het informatiesysteem nodig hebben.
  - Stellen eisen en randvoorwaarden aan de functionaliteit van het informatiesysteem.
   
 • Beheerder:
 • - Exploitatie van het informatiesysteem
  - In stand houden, onderhoud plegen, uitbreiden en wijzigingen aanbrengen.

 

IT omgevingen:
 • Productie omgeving: Hier zijn de gebruikers werkzaam
 • Ontwikkelomgeving: Hier worden applicaties ontwikkeld, onderhouden en programma testen uitgevoerd.
 • Testomgeving: Voor functionele testen, acceptatie- of gebruikerstesten of een exploitatietestomgeving
 • Distributie omgeving: Vanuit hier krijgen afnemers programmatuur en versies toegewezen en geinstalleerd
 • Opleidingsomgeving: Hier worden cursussen georganiseert over het gebruik van informatiesystemen en programmatuur.
   
ROTAP : Research omgeving, Ontwikkel omgeving, Test omgeving, Acceptatie omgeving en Productieomgeving
 

 

Share this

Blocked Spam Attempts

Total Stopped Spam Attempts 986,761