Exchange 2007

Exchange Server and Update Rollups Builds Numbers

List of Exchange Server and Update Rollups Builds Numbers

This page lists the Exchange Server versions and Update Rollups with release dates and KB respectively
Only Exchange 2003, 2007 and 2010.

To view the build number for the version of Exchange 2010 that you’re running, run the following command in the Exchange Management Shell:
Get-ExchangeServer | fl name,edition,admindisplayversion

To view the build number for the version of Exchange 2007 that you’re running, run the following command in the Shell:
Get-ExchangeServer | fl name,edition,admindisplayversion

To view the build number of Exchange Server 2003, open the Properties dialog box of the server object

Exchange Server:

Send een SMTP bericht met Telnet

Je kunt met behulp van Telnet Sessie een SMTP (email) bericht versturen. Dit kan wel eens handig zijn in het kader van troubleshooting.

Start een Telnet Sessie na je mail/smtp server op poort 25 (default)

Open een command box

Type telnet smtp.server.nl 25 (enter)
De connectie na de mail/smtp server wordt gemaakt en er zal een antwoord van de smtp.server.nl komen.
De telnet sessie zal als eerst het volgende ongeveer laten zien: 220 Microsoft ESMTP MAIL Service.....

Type helo (enter)
Het antwoord zal als volgt moeten zijn
250 smtp.server.nl Hello [ip adres]

Type mail from:test [at] server [dot] nl (enter) - Dit is het van adres
Antwoord zal als volgt moeten zijn
250 test [at] server [dot] nl Sender Ok

Exchange 2007 SP1 Rollup updates take an extended time to complete

Last time i installed some new Exchange 2007 SP1 Servers with the Edge server role. When i install the Rollup Updates i notice that that take a extreme long time to complete, the installation takes about a couple ours to complete.

The Edge servers I installed don't have direct access to the Internet. The first steps in the installation process take a normal time to complete, but when the installatie wizard start to create native imagas for .Net assemblies the process slows extreme down. The installation wizzard notify you that this process can take an extended time to complete, but a couple of ours!!!!!

  
 

Geslaagd voor het Exchange 2007 examen

Vanochtend mijn Exchange 2007 examen succesvol gehaalt.

Sinds vandaag kan ik Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) bij de lijst van mij certificeringen toevoegen.

Het examen is naar mijn mening goed te doen, een goede voorbereiding op het examen is natuurlijk wel verstandig.
Als je van plan bent om dit examen te gaan doen, dan raad ik aan om een test server met Exchange 2007 in te richten.
Verdiep je tevens in Powershell en de Cmdlet commando's. Daar gaat het examen (mijn examen wel) voornaamlijk over.

 

Exchange Server 2007 Examen

Exchange Server 2007 (Examen nummer: 70-236).

Op dit moment druk doende met het voorbereiden op het examen, dit nadat het werk gedaan is, thuis de zaken weer rond zijn. M.a.w. in de spaarzame vrije uurtjes die overblijven me aan de studie. Nu heb ik enige ervaring met Exchange 2007, dus geheel onbekend is het niet.

Als ik dit examen succesvol haal mag ik me ook Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) noemen.
 

Exchange 2007 Unified Messaging Cmdlets

Exchange 2007 Unified Messaging Cmdlets overview.

 • Unified Messaging Cmdlets
  Unified Messaging Server Cmdlets
  Unified Messaging Mailbox Cmdlets
  Unified Messaging Hunt Group Cmdlets
  Unified Messaging Dial Plan Cmdlets
  Unified Messaging Auto Attendant Cmdlets
  Unified Messaging IP Gateway Cmdlets
  Unified Messaging Mailbox Policy Cmdlets
  Unified Messaging Mailbox PIN Cmdlets
  Unified Messaging Troubleshooting and Monitoring Cmdlets
  Unified Messaging Virtual Directory Cmdlets

Exchange 2007 Global Cmdlets

Exchange 2007 Global Cmdlets overview.
 

 • Global Cmdlest
  Test-ServiceHealth
  Test-SystemHealth
  Get-ExchangeServer
  Set-ExchangeServer
  Get-EventLogLevel
  Set-EventLogLevel
  Get-ExchangeAdministrator
  Add-ExchangeAdministrator
  Remove-ExchangeAdministrator
  Get-OrganizationConfig
  Set-OrganizationConfig
  Get-ExchangeCertificate
  New-ExchangeCertificate
  Import-ExchangeCertificate
  Export-ExchangeCertificate
  Remove-ExchangeCertificate
  Enable-ExchangeCertificate
  Get-ADPermission
  Add-ADPermission
  Remove-ADPermission

Exchange 2007 Client Access Cmdlets

Exchange 2007 Client Access Cmdlets overview.

Exchange 2007 Transport Cmdlets

Exchange 2007 Transport Cmdlets overview.

Blocked Spam Attempts

Total Stopped Spam Attempts 986,761

Syndicate content