VMware Tools status shows as not running after running VMware Consolidated Backup

Update 01 april 2009

Laatst bezig geweest met het patchen van een ESX omgeving met de 'laatste' VMware ESX patches.
Ook patch nummer: ESX350-200901401-SG.

Als eerst een tweetal ESX hosten bijgewerkt, alles was ok. ESX hosten werkten naar behoren, de VM's die op deze Host actief zijn funtioneren probleemloos, VCB backup werkt en geen problemen met de VMware Tools. 
Daarna stap voor stap de rest bijgewerkt.  (z'n 25 ESX hosten bijgewerkt).

Naar enkele dagen deed zicht het volgende probleem voor. Als van een VM doormiddel van VCB een backup gemaakt is, dan blijft de status van de VMware Tools op deze VM in Virtual Center als 'not running' staan.
Op zich is dit voor het correct funtioneren van de VM geen issue, echter als VCB de volgende keer deze VM wil backupen dan mislukt de backup!

Als je inlogt op de VM, waarvan de VMware Tools volgens Virtual Center niet actief zijn, dan blijkt deze wel degelijk actief te zien. Je ziet de status dan in Virtual Center ook veranderen van 'Not Running' naar 'Ok'.

Nu blijkt path nummer ESX350-200901401-SG de veroorzaker te zijn. Het rare is wel dat niet alle VM's er last van hebben. 
VMware heeft inmiddels een KB artikel aangemaakt, maar hier wordt alleen nog een workaround als oplossing geboden.

Voor een kleine omgeving zal oplossing 1 (het restarten van mgmt-vmware service) wel te doen zijn of even gauw inloggen op de VM nadat VCB zijn werk dedaan hebt.
Maar binnen een omgeving met z'n 25 ESX hosten en waar VCB regelmatig van een VM een snapshot maakt is dit niet echt werkbaar.

De oplossing waarvoor ik gekozen heb is om d.m.v. scheduled taks op de ESX host de management services van VMware op de ESX host te stoppen en starten.
Hiervoor een Cron-Job aangemaakt die om de zoveel uur deze service stopt en start.
Deze Cron-Job op elke ESX host toegepast, dit voor zolang er van VMware nog geen 'nieuwe' patch is.
Ik heb de Cron-Jobs wel zo gemaakt dat niet elke ESX host tegelijk zijn service gaat stoppen en starten.
Het enige nadeel van het stoppen en starten van de management services is dat voor paar minuten de Host als disconnected in Virtual Center staat.

Update / Oplossing:
Vmware heeft (30 maart) update 4 uitgebracht, deze update lost het probleem op.
Vandaag een aantal ESX hosten up-ge-date met U4, tot dusver lijkt het probleem niet meer voor te komen.
Meer info over Update 4, klik hier
 

Share this

Blocked Spam Attempts

Total Stopped Spam Attempts 986,865