Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

Alt Code lijst

1 June 2011

Soms heb je een teken nodig en je weet dat er een ALT  + Code voor is.
Maar welke was het ook al weer, bij deze een lijst met codes.

SymbolNummer SymbolNummer SymbolNummer
1V86½171
2W87¼172
3X88¡173
4Y89«174
5Z90»175
6[91176
7\92177
8]93178
9^94179
10_95180
11`96181
12a97182
13b98183
14c99184
15d100185
16e101186
17f102187
18g103188
19h104189
20i105190
§21j106191
22k107192
23l108193
24m109194
25n110195
26o111196
27p112197
28q113198
29r114199
30s115200
31t116201
space32u117202
!33v118203
34w119204
#35x120205
$36y121206
%37z122207
&38{123208
39|124209
(40}125210
)41~126211
*42127212
+43Ç128213
,44ü129214
45é130215
.46â131216
/47ä132217
048à133218
149å134219
250ç135220
351ê136221
452ë137222
553è138223
654ï139α224
755î140ß225
856ì141Γ226
957Ä142π227
:58Å143Σ228
;59É144σ229
<60æ145µ230
=61Æ146τ231
>62ô147Φ232
?63ö148Θ233
@64ò149Ω234
A65û150δ235
B66ù151236
C67ÿ152φ237
D68Ö153ε238
E69Ü154239
F70¢155240
G71£156±241
H72¥157242
I73158243
J74ƒ159244
K75á160245
L76í161÷246
M77ó162247
N78ú163°248
O79ñ164249
P80Ñ165·250
Q81ª166251
R82º167252
S83¿168²253
T84169254
U85¬170 255

Share

Share

Ads