Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

Beheer en exploitatie in relatie tot Informatiesystemen

(In progress) Beheer en exploitatie in relatie tot Informatiesystemen.

Organisatie en beleid Informatiesystemen:
  • Strategisch niveau:
– top mananagement
– lange termijn (3 to 5 jaar)
– visie en missie (doelstellingen, kansen en mogelijkheden)
  • Tactisch niveau:
– midden management
– middellange termijn (1 to 3 jaar)
– invulling geven aan visie en doelstellingen van top management (strategisch niveau)
  • Operationeel niveau:
– lager management
– korte termijn (dagen, weken of hooguit enkele maanden)
– dagelijkse gang van zaken waarbij invulling wordt gegeven het beleid en de bedrijfsdoelstellingen.

Beheer en exploitatie:

Een geautomatiseerd informatiesysteem bestaat uit 5 componenten:

 • Apparatuur
 • Programmatuur
 • Gegevensverzamelingen
 • procedures
 • Mensen

Rollen bij informatiesystemen:

  • Eigenaar:
– Bestuur van de organisatie/ Directeur.
– Eigendomsrecht (wordt vaak gedelegeerd)
  • Gebruiker:
– Mensen of andere informatiesystemen die voor hun werkzaamheden de functionaliteit(en) van het informatiesysteem nodig hebben.
– Stellen eisen en randvoorwaarden aan de functionaliteit van het informatiesysteem.
  • Beheerder:
– Exploitatie van het informatiesysteem
– In stand houden, onderhoud plegen, uitbreiden en wijzigingen aanbrengen.

 

IT omgevingen:
 • Productie omgeving: Hier zijn de gebruikers werkzaam
 • Ontwikkelomgeving: Hier worden applicaties ontwikkeld, onderhouden en programma testen uitgevoerd.
 • Testomgeving: Voor functionele testen, acceptatie- of gebruikerstesten of een exploitatietestomgeving
 • Distributie omgeving: Vanuit hier krijgen afnemers programmatuur en versies toegewezen en geinstalleerd
 • Opleidingsomgeving: Hier worden cursussen georganiseert over het gebruik van informatiesystemen en programmatuur.
ROTAP : Research omgeving, Ontwikkel omgeving, Test omgeving, Acceptatie omgeving en Productieomgeving

 

Share

Share

Ads