Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

Beheer van Informatievoorziening volgens Looijen

Beheer van Informatievoorziening volgens Looijen.
Looijen onderscheidt zeven onderhoudsfasen en vier soorten onderhoud. De fasen komen overeen met de taken binnen functioneel beheer en applicatiebeheer

Onderhoudsfasen

 • Onderhouden functionele specificaties
 • Valideren functionele specificaties
 • Onderhouden technisch ontwerp
 • Programmeren en programmatest
 • Onderhouden en uitvoeren systeem- en integratietest
 • Onderhouden en uitvoeren acceptatietest
 • Beoordelen acceptatietest

De fasen 3  t/m  5 vallen in het taakgebied van applicatie onderhoud binnen applicatiebeheer.
De overige fasen zijn het taakgebied van functioneel onderhoud binnen functioneel beheer.

Onderhoudsoorten

  • Correctief onderhoud:

Het oplossen van ad-hoc problemen in onderdelen van de informatievoorziening, bijvoorbeeld het verwijderen van bugs.
Verbetering van ontdekte fouten.

  • Adaptief onderhoud:

Het aanpassen van onderdelen van de informatievoorziening en de bijbehorende documentatie als gevolg van wijzigingen in de omgeving van die aangepaste onderdelen.
Veranderen als gevolg van externe ontwikkelingen

  • Perfectief onderhoud:

Het aanpassen van een deel van de informatievoorziening aan veranderende eisen van de gebruikers.
Vernieuwen/ verbeteren.

  • Onderhoud van functionaliteit / Additief:

Uitbreiden of wijzigen van de functionaliteit van de informatievoorziening.
Veranderen als gevolg van nieuwe wensen en eisen, toevoegen van nieuwe functionaliteit

Share

Share

Ads