Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

Enable Port forwarding en UPnP KPN Experiabox (Siemens) voor Xbox Live.

18 October 2008

Update: 26 januari 2009
Update: 02 november 2010
Update: 27 februari 2012

Dit artikel is van toepassing op de Siemens Experia Box van KPN!

Er zijn  veel Xbox Live gebruikers die incombinatie met KPN InternetPlusBellen hinder ondervinden van het gebruik van Xbox Live.
Oorzaak is dat NAT op STRICT of MODERATE staat.

Hoe stel je Port Forwarding en UPnP voor de KPN Experiabox (Siemens) in om de Xbox360 probleem loos te laten communiceren met Xbox LIVE.

Nu zijn er twee mogelijkheden om dit probleem netjes op te lossen. Het vreemde is dat niet iedere oplossing bij iedereen het gewenste resultaat geeft.
De eerste optie werkt bij mij probleemloos en NAT staat dan ook op Open als de Xbox de communicatie test met de LIVE dienst.
Mocht deze optie niet werken dan is er nog een andere mogelijkheid, zie daarvoor optie twee.

Nu is er ook een derde oplossing, die ik persoonlijk een mindere nette oplossing vind, als onderstaande opties 1 en 2 niet werken. Deze oplosing zorgt er voor dat je de Xbox360 als een exposed host opgeeft in de Experiabox.
De Xbox360 komt netwerk techisch in een DMZ te hangen. Alle netwerk poorten zullen open staat richting de Xbox360. Deze optie zal ik pas gaan gebruiken als de onderstaande opties 1 en 2 niet het gewenste resultaat geven.

Optie: 1

Port Forwarding stel je als volgt in:

Stel je Xbox360 in met een vast IP Adres.

Login op je Experiabox.

Type in je browser het volgende adres in: 192.168.1.1 (standaard IP adres Experiabox).
Standaard gebruikersnaam is admin met wachtwoord admin. Ik raad sterk aan om het standaard wachtwoord aan te passen.

Na het succesvol inloggen klik op tabblad ‘Advanced Settings’.
Klik in het linker scherm op ‘Internet’ –> ‘Adress Translation’ (NAT).
Zorg dat NAT actief is.
Klik vervolgens op ‘Port Forwarding’.

In onderstaande voorbeeld stel ik Port Forwarding in om een aantal poorten voor de Xbox360 te openen om deze goed met XboxLive te laten communiceren.
Voor andere devices waarvoor je poorten wilt open zetten zal je deze korte instructie ook kunnen gebruiken.

De volgende settings zijn beschikbaar;

Protocol: TCP, UDP of TCP/UDP
Public Port: Poortnummer op Internet
Local Port: Poortnummer binnen het lokale netwerk
Local IP adress: Het lokale adres van een device
Comment: Opmerking.
Enabled: Deze regel is actief.

Om je Xbox360 goed met Xbox Live te laten communiceren zijn de volgende settings noodzakkelijk.
Hiervoor moeten 2 regels ingevuld worden.

Regel 1:
Protocol: TCP/UDP
Public Port: 3074
Local Port: 3074
Local IP adress: Het IP adres van je Xbox360 (Geef de Xbox360 een vast IP adres)
Comment: Xbox_Live1.
Enabled: Deze regel is actief.

Na het invullen van de regel, klik Add

Regel 2:
Protocol: UPD
Public Port: 88
Local Port: 88
Local IP adress: Het IP adres van je Xbox360 (Geef de Xbox360 een vast IP adres)
Comment: Xbox_Live2.
Enabled: Deze regel is actief.

Na het invullen van de regel, klik Add

Opmerking: Onderstaande poorten (TCP Port 80 en Poort 53 UDP/TCP) zijn bij mij niet nodig, mocht je nog wel problemen ondervinden dan kun je deze eventueel ook toevoegen.

Optioneel
Regel 3:
Protocol: TCP
Public Port: 80
Local Port: 80
Local IP adress: Het IP adres van je Xbox360 (Geef de Xbox360 een vast IP adres)
Comment: Xbox_Live3.
Enabled: Deze regel is actief.

Na het invullen van de regel, klik Add

Optioneel
Regel 4:
Protocol: TCP/UDP
Public Port: 53
Local Port: 53
Local IP adress: Het IP adres van je Xbox360 (Geef de Xbox360 een vast IP adres)
Comment: Xbox_Live4.
Enabled: Deze regel is actief.

Na het invullen van de regel, klik Add

Na de regels te hebben toegevoegd, klik op OK.

OPM: Voor de zekerheid kun je Experiabox herstarten zodat de aanpassingen 100% zeker worden doorgevoerd.

Actifeer UPnP in de Experiabox.

Login op je Experiabox.

Type in je browser het volgende adres in: 192.168.1.1 (standaard IP adres Experiabox).
Standaard gebruikersnaam is admin met wachtwoord admin. Ik raad sterk aan om het standaard wachtwoord aan te passen.

Na het succesvol inloggen klik op tabblad ‘Advanced Settings’.
Klik in het linker scherm op ‘Internet’ –> ‘Internet Connection’.
Onderaan in het rechter scherm zal UPnP staan, activeer deze.

Klik op OK.
De Experiabox zal naar deze aanpassingen herstarten.

Zie voor de stappen enkele onderstaande foto’s.

 

Mocht bovenstaande optie niet werken, dan is er nog een andere mogelijkheid.

Optie: 2

Login op je Experiabox.

Type in je browser het volgende adres in: 192.168.1.1 (standaard IP adres Experiabox).
Standaard gebruikersnaam is admin met wachtwoord admin. Ik raad sterk aan om het standaard wachtwoord aan te passen.

Na het succesvol inloggen klik op tabblad ‘Advanced Settings’.
Klik in het linker scherm op ‘Internet’ –> ‘Internet Connection’.
Onderaan in het rechter scherm zal UPnP staan, zet deze op ‘Off’ als deze aan staat. Bevestig de keus met Ok.
De Experiabox zal nu herstarten,

Klik in het linker scherm op ‘Internet’ –> ‘Adress Translation’ (NAT).
Zorg dat NAT actief is.
Klik op ‘Port Triggering’, verwijder de settings die hier eventueel gezet zijn.
Klik vervolgens op ‘Port Forwarding’ en verwijder hier ook alle settings m.b.t. Port Forwarding.
Klik vervolgens op Exposed Host’ en verwijder ook hier eventueel settings.

Klik in het linker scherm op ‘Internet’ –> ‘Firewall’. Schakel deze uit door op ‘Off’ te klikken.
Bevestig de setting om op ‘Ok’ te klikken.

Schakel de Experiabox uit d.m.v. de power on/off knop fysiek op de Experiabox.
Wacht ca. 20 seconden en schakel de Experiabox weer in. Het kan ca. 1 minuut duren alvorens je weer Internet en Telefoon hebt.

Log weer in op de Experiabox zoals je daarnet ook gedaan hebt.

Na het succesvol inloggen klik op tabblad ‘Advanced Settings’.
Klik vervolgens weer op ‘Adress Translation’ (NAT) en zet NAT uit (Off), bevestig de settings met ‘Ok’.
Klik in het linker scherm op ‘Internet’ –> ‘Internet Connection’.
Onderaan in het rechter scherm zal UPnP staan, activeer deze nu weer, bevestig dit ook met ‘Ok’.

Klik in het linker scherm op ‘Internet’ –> ‘Adress Translation’ (NAT) en activeer NAT weer.
Bevestig de settings.

Klik in het linker scherm op ‘Internet’ –> ‘Firewall’. Schakel de Firewaal weer in door op ‘On’ te klikken.
Bevestig de setting om op ‘Ok’ te klikken.
Klik nu op ‘Attack Detection’ en zet deze op ‘Low’ of ‘Medium’. Ik zelf heb hem op ‘Medium’ staan.

Nu zal de Xbox bij NAT op Open moeten staan.

Zie voor de stappen enkele onderstaande foto’s.

Login Advanced Internet Connection NAT Ports Firewall Off Firewall Attack

Optie: Exposed Host

Gebruik deze optie als bovenstaande oplossing niet het gewenste resultaat geven.

Stel je Xbox360 in met een vast IP Adres.

Login op je Experiabox.

Type in je browser het volgende adres in: 192.168.1.1 (standaard IP adres Experiabox).
Standaard gebruikersnaam is admin met wachtwoord admin. Ik raad sterk aan om het standaard wachtwoord aan te passen.

Na het succesvol inloggen klik op tabblad ‘Advanced Settings’.
Klik in het linker scherm op ‘Internet’ –> ‘Internet Connection’.
Onderaan in het rechter scherm zal UPnP staan, zet deze aan als deze uit staat. Bevestig de keus met Ok.

Klik in het linker scherm op ‘Internet’ –> ‘Adress Translation’ (NAT).
Zorg dat NAT actief is.
Klik op ‘Exposed Host’, geef het IP adres van de Xbox360 op. Bij Comment kunt je Xbox360 zetten. Klik op Add om de regel toetevoegen.
Zorg er voor dat de Xbox360 met een vast IP adres is ingesteld, anders heeft bovenstaande geen nut.
Klik op OK om de  settings op te slaan.

OPM: Voor de zekerheid kun je Experiabox herstarten zodat de aanpassingen 100% zeker worden doorgevoerd.

Nu zal de Xbox bij NAT op Open moeten staan.

Exposed Host

Resultaat:

Het rusultaat zal moeten zijn dat NAT open staat en de Xbox Console probleem loos met de Xbox Live dienst kan communiceren.

Xbox Live Network Test

Update 02 november 2010:

Met firmware 1.47.8c-vuf-7.5.1.226 (Aug 11 2010 16:19:36) werkt het bij mij zelfs zonder bovenstaande aanpassingen. M.a.w. ik heb geen port forwarding of Exposed Host ingesteld, alleen upnp en nat staan wel aan.
Een reden kan zijn dat ik andere Netwerk componenten actief heb waarop het Thuis-netwerk is op aangesloten. Het kan natuurlijk ook wezen dat in de laatste firmware zaken zijn opgelost door KPN.

Update 27 februari 2012:

Ik ben niet meer in de mogelijkheid om e.e.a. te testen.
De reden is dat ik niet meer de beschikking heb over een KPN Siemens ExperiaBox.
Ik hoop dat een ieder wat aan deze guide heeft gehad, uiteraard kan er altijd nog een reactie worden achter gelater

Share

Share

Ads