Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

Send een SMTP bericht met Telnet

Je kunt met behulp van Telnet Sessie een SMTP (email) bericht versturen. Dit kan wel eens handig zijn in het kader van troubleshooting.

Start een Telnet Sessie na je mail/smtp server op poort 25 (default)

Open een command box

Type telnet smtp.server.nl 25 (enter)
De connectie na de mail/smtp server wordt gemaakt en er zal een antwoord van de smtp.server.nl komen.
De telnet sessie zal als eerst het volgende ongeveer laten zien: 220 Microsoft ESMTP MAIL Service.....

Type helo (enter)
Het antwoord zal als volgt moeten zijn
250 smtp.server.nl Hello [ip adres]

Type mail from:test@server.nl (enter) - Dit is het van adres
Antwoord zal als volgt moeten zijn
250 test@server.nl Sender Ok

Continue reading...

Exchange 2007 SP1 Rollup updates take an extended time to complete

Last time i installed some new Exchange 2007 SP1 Servers with the Edge server role. When i install the Rollup Updates i notice that that take a extreme long time to complete, the installation takes about a couple ours to complete.

The Edge servers I installed don't have direct access to the Internet. The first steps in the installation process take a normal time to complete, but when the installatie wizard start to create native imagas for .Net assemblies the process slows extreme down. The installation wizzard notify you that this process can take an extended time to complete, but a couple of ours!!!!!
  
 
Continue reading...

Exchange 2007 Unified Messaging Cmdlets

Exchange 2007 Unified Messaging Cmdlets overview.

 • Unified Messaging Cmdlets
  Unified Messaging Server Cmdlets
  Unified Messaging Mailbox Cmdlets
  Unified Messaging Hunt Group Cmdlets
  Unified Messaging Dial Plan Cmdlets
  Unified Messaging Auto Attendant Cmdlets
  Unified Messaging IP Gateway Cmdlets
  Unified Messaging Mailbox Policy Cmdlets
  Unified Messaging Mailbox PIN Cmdlets
  Unified Messaging Troubleshooting and Monitoring Cmdlets
  Unified Messaging Virtual Directory Cmdlets
Continue reading...

Exchange 2007 Global Cmdlets

Exchange 2007 Global Cmdlets overview.
 

 • Global Cmdlest
  Test-ServiceHealth
  Test-SystemHealth
  Get-ExchangeServer
  Set-ExchangeServer
  Get-EventLogLevel
  Set-EventLogLevel
  Get-ExchangeAdministrator
  Add-ExchangeAdministrator
  Remove-ExchangeAdministrator
  Get-OrganizationConfig
  Set-OrganizationConfig
  Get-ExchangeCertificate
  New-ExchangeCertificate
  Import-ExchangeCertificate
  Export-ExchangeCertificate
  Remove-ExchangeCertificate
  Enable-ExchangeCertificate
  Get-ADPermission
  Add-ADPermission
  Remove-ADPermission
Continue reading...