Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

The Heartbleed Bug

The Heartbleed Bug

De Heartbleed Bug is een ernstige kwetsbaarheid in de populaire OpenSSL cryptografische software bibliotheek. OpenSSL wordt gebruikt om een ‘beveiligde’ verbinding op tezetten en het internetverkeer tussen servers en websites te versleutelen met SSL / TLS-encryptie. Door deze kwetsbaarheid kunnen kwaadwillenden
Continue reading...

Beheer en exploitatie in relatie tot Informatiesystemen

(In progress) Beheer en exploitatie in relatie tot Informatiesystemen.
 
Organisatie en beleid Informatiesystemen:
 
 • Strategisch niveau:
 • - top mananagement
  - lange termijn (3 to 5 jaar)
  - visie en missie (doelstellingen, kansen en mogelijkheden)
   
 • Tactisch niveau:
 • - midden management
  - middellange termijn (1 to 3 jaar)
  - invulling geven aan visie en doelstellingen van top management (strategisch niveau)
   
 • Operationeel niveau:
 • - lager management
  - korte termijn (dagen, weken of hooguit enkele maanden)
  - dagelijkse gang van zaken waarbij invulling wordt gegeven het beleid en de bedrijfsdoelstellingen.
   

Beheer en exploitatie:

Een geautomatiseerd informatiesysteem bestaat uit 5 componenten:

 • Apparatuur
 • Programmatuur
 • Gegevensverzamelingen
 • procedures
 • Mensen

Rollen bij informatiesystemen:

Continue reading...

Beheer van Informatievoorziening volgens Looijen

Beheer van Informatievoorziening volgens Looijen.
Looijen onderscheidt zeven onderhoudsfasen en vier soorten onderhoud. De fasen komen overeen met de taken binnen functioneel beheer en applicatiebeheer

Onderhoudsfasen

 • Onderhouden functionele specificaties
 • Valideren functionele specificaties
 • Onderhouden technisch ontwerp
 • Programmeren en programmatest
 • Onderhouden en uitvoeren systeem- en
Continue reading...

Test your AV with the EICAR test virus file

The EICAR Standard Anti-Virus Test File or EICAR test file is a computer file, developed by the European Institute for Computer Antivirus Research (EICAR), to test the response of computer antivirus (AV) programs.

An EICAR test file can  easily created using any text editor (Notepad)

To create an EICAR test file, copy and paste the following line into a blank Notepad file or dowload it direct here:

  X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*  

Continue reading...

OSI-model (Open Systems Interconnect)

Het OSI (Open Systems Interconnect) model is een ISO gestandaardiseerd referentie model dat wereldwijd gebruikt wordt voor datacommunicatie standaarden (Denk en ontwerpmodel voor netwerken).
Het referentie model bestaat uit 7 lagen.

Van onder naar boven zijn dat de:

 1. Fysieke laag (Physical)
 2. Datalinklaag (Data Link)
 3. Netwerklaag (Network)
 4. Transportlaag (Transport)
 5. Sessielaag (Session)
 6. Presentatielaag (Presentation)
 7. Applicatielaag (Application)

Deze 7 lagen zijn te onderscheiden in 2 groepen:

Continue reading...

Microsoft Security Advisory (2607712): Revokes the trust of the DigiNotar root certificates

Microsoft has released an update for all supported versions of Microsoft Windows.
The update revokes the trust of the following DigiNotar root certificates by putting them in the Microsoft Untrusted Certificate Store:

 • DigiNotar Root CA
 • DigiNotar Root CA G2
 • DigiNotar PKIoverheid CA Overheid
 • DigiNotar PKIoverheid
Continue reading...