Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

Maak een Bootable External HDD om Windows 7 of 8 te installeren

Hoe een Bootable External HDD maken om Windows 7 of 8 te installeren.

Om Windows 7 of 8 vanaf een externe HDD te installeren moet eerste de externe HDD geprepareerd worden.
Dit doe doe je met de tool Diskpart.

Steek de USB kabel van de Externe USB HDD in een vrije USB-poort op de computer. Open een command prompt (wel als Administrator)
Er verschijnt heeft een console venster en neem de volgende commando’s over.

diskpart
list disk

select disk x (X is de driveletter die overeenkomt met de USB HDD)
clean
create partition primary
active
format fs=ntfs qucik
assign
exit

Mount de Windows 7 of 8 ISO Image in een Virtual Drive. Dit kan met de freeware applicatie MagicDisc

De USB Drive Bootable maken.
Ervan uitgaande dat H:  de virtuele drive letter is waar het ISO-image van Windows 7 of 8 is geplaatst en G: gekoppeld is aan de Externe HDD.
Open de command prompt en voer de onderstaande commando’s uit.

h:
cd boot
bootsect.exe /nt60 g:

De externe HDD is nu Bootable.
Wat rest is om de inhoud van de Windows 7 of 8 ISO te kopieeren naar de Externe HDD.
Dit kan met het commando:

xcopy h:\*.* g: /e /f /h

Als de files zijn gekopieerd, dan kun je de Windows installatie van de Externe HDD uitvoeren.

Share

Share

Ads