Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

OSI-model (Open Systems Interconnect)

Het OSI (Open Systems Interconnect) model is een ISO gestandaardiseerd referentie model dat wereldwijd gebruikt wordt voor datacommunicatie standaarden (Denk en ontwerpmodel voor netwerken).
Het referentie model bestaat uit 7 lagen.

Van onder naar boven zijn dat de:

 1. Fysieke laag (Physical)
 2. Datalinklaag (Data Link)
 3. Netwerklaag (Network)
 4. Transportlaag (Transport)
 5. Sessielaag (Session)
 6. Presentatielaag (Presentation)
 7. Applicatielaag (Application)

Deze 7 lagen zijn te onderscheiden in 2 groepen:

 • De onderste 4 lagen horen bij de protocollen die als taak hebben, het tot stand brengen van een verbinding.
 • De bovenste 3 lagen hebben  te maken met de wijze waarop toepassingen met elkaar communiceren.

1. Fysieke laag
De elektrische, mechanische, procedurele en functionele specificaties worden hierin benoemd (Kabeltypes, stekkers, de spanning op de kabels). Datatransport over een kabel gaat met elektrische signalen. Voltagereeksen corresponderen met nullen en enen uit het binaire stelsel. (Laag voltage = 0, hoog voltage = 1).

2. Datalinklaag
Zorgt voor de communicatie tussen twee nodes binnen het netwerk. De aangeboden data wordt verdeeld in pakketjes of frames.
Voorziet in een basis fout controle, de pakketjes worden gecontroleerd op de juiste ontvangst.

3. Netwerklaag
Zorgt ervoor dat de pakketten de bestemming bereiken en dat eventueel foutcontrole plaatsvind.
Er wordt de beslissing genomen over de te volgen route binnen het netwerk:

 • Vaste routes (connection oriented)
 • Verbindingsloze routes (connectionless)

4. Transportlaag
Zorgt ervoor dat applicaties zonder problemen data kunnen verzenden over het netwerk

5. Sessielaag
Start, beheert en sluit sessies tussen applicaties binnen het netwerk

6. Presentatielaag
Verantwoordelijk voor het afleveren en dat het leesbaar is voor de ontvanger.

7. Applicatielaag
De interface (applicatie) waarmee de gebruiker werkt. Dit kunnen internet browsers zijn, FTP clients, of e-mailprogramma’s

Een handigheidje (Ezelsbruggetjes) om het OSI model te onthouden is:
Anton Pieck Schildert Tieten Naast Dikke Fazanten
All People Seem To Need Data Processing

Share

Share

Ads