Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

Xbox360 error codes

Als je Xbox360 de Red Rind of Dead heeft, dan is er nog de mogelijkheid om de daadwerkelijke error code te achterhalen volgens onderstaande procedure.

Zet je Xbox360 aan en wacht tot 3 rode lampen gaan knipperen

Druk nu op de 'Sync' knop op je Xbox360 console en houdt deze ingedrukt en druk tegelijk een keer op de eject knop van de DVD-Drive.
De leds op de Console gaan nu anders knipperen en geven de eerste nummer weer van de daadwerkelijke error code die uit 4 cijfers zal bestaan. Om de volgende error code (code 2) te tonen druk je nogmaals op de eject knop van de DVD-Drive. Herhaal dit tot dat je de code compleet hebt van 4 nummers. Druk nogmaals op de eject knop en de 3 leds gaan weer knipperen en tonen de Red Rind of Death (RRoD). Nu kun je de 'Sync' knop op de Xbox360 console weer los laten.

Xbox360 Red Ring Of Dead (RRoD)

De Red Ring Of Dead (RRoD)

Als je Xbox360 last heeft van de beruchte Red Ring of Dead dan is de Xbox360 hardwmatig definitief defect.

Het enige wat rest is gerantie claimen bij Microsoft. Als de Xbox360 nog in de gerantie periode valt wordt de Xbox360 met een pakketdienst opgehaald en richting Duitsland gestuurd. Daar wordt de Xbox gerepareerd (vervangen Mainboard) of er wordt een gemaakt Xbox360 naar je retour gestuurd.
Al met al zal dit proces z'n 5 werkdagen duren. M.a.w. je bent ongeveer een week je Xbox360 kwijt.

De oorzaak is dat de Xbox360 (vooral de eerste generatie) last heeft van een warmte probleem. De grafische chip komt door de warmte wat los en veroorzaakt een hardware error.
Eerste tekenen van dit probleem zijn vaak eerst onverklaarbare vastlopers onder het spelen, strepen door het beeld. Uiteindelijk zal de RRoD zich voor doen.

Error: Cannot purge mailbox

Today i noticed something strange when moving a users mailbox to another exchange mailbox server.

The Mailbox migrating went correct, the mailbox has succesfull moved to another mailbox server but at the 'old' location still resides a mailbox for that user. The users mailbox has the status orphaned (Red cross)
When trying to purge the mailbox The following error occurred:

The operation cannot be performed because this mailbox is already reconnected to an existing user.
ID no: c1034ad6
Exchange System Manager.

I try manually run the "Start Mailbox Management Process" and the "Run Cleanup Agent" but it not solve the error.
Then i changed the "Keep deleted mailboxes for (days)" to 0.

Mailbox Store Properties

I run the "Cleanup Agent' again and the mailbox and the mailbox can be purged.

 

Exchange 2007 Unified Messaging Cmdlets

Exchange 2007 Unified Messaging Cmdlets overview.

 • Unified Messaging Cmdlets
  Unified Messaging Server Cmdlets
  Unified Messaging Mailbox Cmdlets
  Unified Messaging Hunt Group Cmdlets
  Unified Messaging Dial Plan Cmdlets
  Unified Messaging Auto Attendant Cmdlets
  Unified Messaging IP Gateway Cmdlets
  Unified Messaging Mailbox Policy Cmdlets
  Unified Messaging Mailbox PIN Cmdlets
  Unified Messaging Troubleshooting and Monitoring Cmdlets
  Unified Messaging Virtual Directory Cmdlets

Exchange 2007 Global Cmdlets

Exchange 2007 Global Cmdlets overview.
 

 • Global Cmdlest
  Test-ServiceHealth
  Test-SystemHealth
  Get-ExchangeServer
  Set-ExchangeServer
  Get-EventLogLevel
  Set-EventLogLevel
  Get-ExchangeAdministrator
  Add-ExchangeAdministrator
  Remove-ExchangeAdministrator
  Get-OrganizationConfig
  Set-OrganizationConfig
  Get-ExchangeCertificate
  New-ExchangeCertificate
  Import-ExchangeCertificate
  Export-ExchangeCertificate
  Remove-ExchangeCertificate
  Enable-ExchangeCertificate
  Get-ADPermission
  Add-ADPermission
  Remove-ADPermission