Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

Woensdag 19 November 2008 New Xbox Experience (NXE)

Woensdag 19 november 2008 komt de Nieuwe Xbox Dashboard update beschikbaar. Ook wel bekend als de 'New Xbox Experience'(NXE)

De update komt beschikbaar in 26 landen en in 19 talen.
Op dit moment wordt deze nieuwe dashboard getest in het veld door gebruikers die zich via het Microsoft Connect Program hebben aangemeld en zijn geselecteerd door Microsoft om te mogen testen en ervaren wat de nieuwe Experience is.

Wat is de nieuwe Xbox Experience:

De grootste verandering  is het uiterlijk van de Xbox360 Dashboard.
De volgende kanalen zullen beschikbaar zijn:

Enable Port forwarding en UPnP KPN Experiabox (Siemens) voor Xbox Live.

Update: 26 januari 2009
Update: 02 november 2010
Update: 27 februari 2012

Dit artikel is van toepassing op de Siemens Experia Box van KPN!

Er zijn  veel Xbox Live gebruikers die incombinatie met KPN InternetPlusBellen hinder ondervinden van het gebruik van Xbox Live.
Oorzaak is dat NAT op STRICT of MODERATE staat.

Hoe stel je Port Forwarding en UPnP voor de KPN Experiabox (Siemens) in om de Xbox360 probleem loos te laten communiceren met Xbox LIVE.

Nu zijn er twee mogelijkheden om dit probleem netjes op te lossen. Het vreemde is dat niet iedere oplossing bij iedereen het gewenste resultaat geeft.
De eerste optie werkt bij mij probleemloos en NAT staat dan ook op Open als de Xbox de communicatie test met de LIVE dienst.
Mocht deze optie niet werken dan is er nog een andere mogelijkheid, zie daarvoor optie twee.

VMware ESX3.5 datum bug

Door een datum bug in VMware ESX 3.5 en ESX 3.5i willen VM's niet meer op starten.
Door de bug denkt het systeem dat de licenties per 12-augustus zijn verlopen, dit ten onrechte.
VM's die actief zijn blijven gewoon doordraaien.

De bug zit in de VMware ESX 3.5 Update 2 (build number 103908) en ESXi 3.5 Update 2 (build number 103909), deze versies zijn inmiddels door VMware off-line gehaald. 


De volgende error wordt in de vmware.log geschreven van de VM.

This product has expired. Be sure that your host machine's date and time are set correctly.
There is a more recent version available at the VMware web site.
--------------
Module License Power on failed.

ESX 3.x Configuration Files

ESX 3.x Configuration Files /etc/nsswitch.conf
The service switch configuration, how names in the service console are resolved. There will be a number of lines in this file. The most interested is "hosts:" hosts: files dns The name service will use the /etc/hosts file, and then the DNS name server specified in the /etc/resolv.conf file.

usr/bin/vmware-watchdog
This process watches over the hostd process and restarts it if it crashes.

hostd
This is the host management agent and is responsible for a number of key management functions on an ESX host. You can restart the host management agent at the command line:

service mgmt-vmware restart

/var/log/vmware/hostd.log
Log file for the host management agent firewall vmware etc
This file contains the definitions for the TCP ports and service names used by the service console firewall.

vpxa
This is the name of the VirtualCenter server agent that runs in the service console of ESX 3.x servers.
Can be stopped, started or restarted with the service command:
service vmware-vpxa restart