Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

Send een SMTP bericht met Telnet

Je kunt met behulp van Telnet Sessie een SMTP (email) bericht versturen. Dit kan wel eens handig zijn in het kader van troubleshooting.

Start een Telnet Sessie na je mail/smtp server op poort 25 (default)

Open een command box

Type telnet smtp.server.nl 25 (enter)
De connectie na de mail/smtp server wordt gemaakt en er zal een antwoord van de smtp.server.nl komen.
De telnet sessie zal als eerst het volgende ongeveer laten zien: 220 Microsoft ESMTP MAIL Service…..

Type helo (enter)
Het antwoord zal als volgt moeten zijn
250 smtp.server.nl Hello [ip adres]

Type mail from:test@server.nl (enter) – Dit is het van adres
Antwoord zal als volgt moeten zijn
250 test@server.nl Sender Ok

Type rcpt to:test@servermail.nl (enter) – Dit is het aan adres
250 test@servermail.nl Recipient Ok

Type Data (enter)
Antwoord zal als volgt moeten zijn:
354 Enter mail, end with “.” on a line by itself

type subject:Dit is een test bericht (enter)
een bericht om als test iets te testen

Type nu ‘.‘ (alleen een punt) en druk op enter.

Het antwoord zal ongeveer als volgt moeten zijn:
250 Mail accepted of Queud mail for delivery

Het bericht zal nu verstuurd moeten worden na het email adres wat op gegeven is bij rcpt to:

Share

Share

Ads