Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

Beheer en exploitatie in relatie tot Informatiesystemen

(In progress) Beheer en exploitatie in relatie tot Informatiesystemen.
 
Organisatie en beleid Informatiesystemen:
 
 • Strategisch niveau:
 • - top mananagement
  - lange termijn (3 to 5 jaar)
  - visie en missie (doelstellingen, kansen en mogelijkheden)
   
 • Tactisch niveau:
 • - midden management
  - middellange termijn (1 to 3 jaar)
  - invulling geven aan visie en doelstellingen van top management (strategisch niveau)
   
 • Operationeel niveau:
 • - lager management
  - korte termijn (dagen, weken of hooguit enkele maanden)
  - dagelijkse gang van zaken waarbij invulling wordt gegeven het beleid en de bedrijfsdoelstellingen.
   

Beheer en exploitatie:

Een geautomatiseerd informatiesysteem bestaat uit 5 componenten:

 • Apparatuur
 • Programmatuur
 • Gegevensverzamelingen
 • procedures
 • Mensen

Rollen bij informatiesystemen:

Continue reading...

Beheer van Informatievoorziening volgens Looijen

Beheer van Informatievoorziening volgens Looijen.
Looijen onderscheidt zeven onderhoudsfasen en vier soorten onderhoud. De fasen komen overeen met de taken binnen functioneel beheer en applicatiebeheer

Onderhoudsfasen

 • Onderhouden functionele specificaties
 • Valideren functionele specificaties
 • Onderhouden technisch ontwerp
 • Programmeren en programmatest
 • Onderhouden en uitvoeren systeem- en
Continue reading...