Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

OSI-model (Open Systems Interconnect)

Het OSI (Open Systems Interconnect) model is een ISO gestandaardiseerd referentie model dat wereldwijd gebruikt wordt voor datacommunicatie standaarden (Denk en ontwerpmodel voor netwerken).
Het referentie model bestaat uit 7 lagen.

Van onder naar boven zijn dat de:

  1. Fysieke laag (Physical)
  2. Datalinklaag (Data Link)
  3. Netwerklaag (Network)
  4. Transportlaag (Transport)
  5. Sessielaag (Session)
  6. Presentatielaag (Presentation)
  7. Applicatielaag (Application)

Deze 7 lagen zijn te onderscheiden in 2 groepen:

Continue reading...