Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

Vertaling Excel functies Engels – Nederlands

29 November 2016

Soms werk in je omgevingen waar de taal instelling van de werkplekken Nederlands is, persoonlijk prefereer ik de Engelse taal. Als je dan in Excel wat doet en wilt gebruik maken van een functie zit je al gauw aan de Engelse functie naam te denken, maar hoe heet deze nu in het Nederlands?

Bij deze dan een overzicht van uit Engels naar Nederlands.

EngelsNederlandsCategorie
BETAINVBETAINVCompatibiliteit
BETADISTBETAVERDCompatibiliteit
CONFIDENCEBETROUWBAARHEIDCompatibiliteit
BINOMDISTBINOMIALE.VERDCompatibiliteit
CHIDISTCHI.KWADRAATCompatibiliteit
CHIINVCHI.KWADRAAT.INVCompatibiliteit
CHITESTCHI.TOETSCompatibiliteit
COVARCOVARIANTIECompatibiliteit
CRITBINOMCRIT.BINOMCompatibiliteit
EXPONDISTEXPON.VERDCompatibiliteit
FINVF.INVERSECompatibiliteit
FTESTF.TOETSCompatibiliteit
FDISTF.VERDELINGCompatibiliteit
GAMMAINVGAMMA.INVCompatibiliteit
GAMMADISTGAMMA.VERDCompatibiliteit
HYPGEOMDISTHYPERGEO.VERDCompatibiliteit
QUARTILEKWARTIELCompatibiliteit
LOGINVLOG.NORM.INVCompatibiliteit
LOGNORMDISTLOG.NORM.VERDCompatibiliteit
MODEMODUSCompatibiliteit
NEGBINOMDISTNEG.BINOM.VERDCompatibiliteit
NORMINVNORM.INVCompatibiliteit
NORMDISTNORM.VERDCompatibiliteit
PERCENTRANKPERCENT.RANGCompatibiliteit
PERCENTILEPERCENTIELCompatibiliteit
POISSONPOISSONCompatibiliteit
RANKRANGCompatibiliteit
NORMSINVSTAND.NORM.INVCompatibiliteit
NORMSDISTSTAND.NORM.VERDCompatibiliteit
STDEVSTDEVCompatibiliteit
STDEVPSTDEVPCompatibiliteit
TTESTT.TOETSCompatibiliteit
TDISTT.VERDCompatibiliteit
TINVTINVCompatibiliteit
VARVARCompatibiliteit
VARPVARPCompatibiliteit
WEIBULLWEIBULLCompatibiliteit
ZTESTZ.TOETSCompatibiliteit
DCOUNTDBAANTALDatabase
DCOUNTADBAANTALCDatabase
DAVERAGEDBGEMIDDELDEDatabase
DGETDBLEZENDatabase
DMAXDBMAXDatabase
DMINDBMINDatabase
DPRODUCTDBPRODUCTDatabase
DSUMDBSOMDatabase
DSTDEVDBSTDEVDatabase
DSTDEVPDBSTDEVPDatabase
DVARDBVARDatabase
DVARPDBVARPDatabase
DAYDAGDatum en tijd
DAYS360DAGEN360Datum en tijd
DATEDATUMDatum en tijd
DATEVALUEDATUMWAARDEDatum en tijd
YEARJAARDatum en tijd
YEARFRACJAAR.DEELDatum en tijd
EOMONTHLAATSTE.DAGDatum en tijd
MONTHMAANDDatum en tijd
MINUTEMINUUTDatum en tijd
NETWORKDAYSNETTO.WERKDAGENDatum en tijd
NETWORKDAYS.INTLNETWERKDAGEN.INTLDatum en tijd
NOWNUDatum en tijd
SECONDSECONDEDatum en tijd
TIMETIJDDatum en tijd
TIMEVALUETIJDWAARDEDatum en tijd
HOURUURDatum en tijd
TODAYVANDAAGDatum en tijd
WEEKDAYWEEKDAGDatum en tijd
WEEKNUMWEEKNUMMERDatum en tijd
WORKDAYWERKDAGDatum en tijd
WORKDAY.INTLWERKDAG.INTLDatum en tijd
EDATEZELFDE.DAGDatum en tijd
ODDFPRICEAFW.ET.PRIJSFinancieel
ODDFYIELDAFW.ET.RENDFinancieel
ODDLPRICEAFW.LT.PRIJSFinancieel
ODDLYIELDAFW.LT.RENDFinancieel
AMORDEGRCAMORDEGRCFinancieel
AMORLINCAMORLINCFinancieel
PMTBETFinancieel
COUPNUMCOUP.AANTALFinancieel
COUPDAYSCOUP.DAGENFinancieel
COUPDAYBSCOUP.DAGEN.BBFinancieel
COUPDAYSNCCOUP.DAGEN.VVFinancieel
COUPNCDCOUP.DATUM.NBFinancieel
COUPPCDCOUP.DATUM.VBFinancieel
CUMPRINCCUM.HOOFDSOMFinancieel
CUMIPMTCUM.RENTEFinancieel
DBDBFinancieel
DDBDDBFinancieel
DISCDISCONTOFinancieel
DURATIONDUURFinancieel
EFFECTEFFECT.RENTEFinancieel
EUROFREURO.BRFinancieel
EURODEEURO.DEFinancieel
MIRRGIRFinancieel
PVHWFinancieel
IPMTIBETFinancieel
IRRIRFinancieel
XIRRIR.SCHEMAFinancieel
ISPMTISBETFinancieel
SLNLIN.AFSCHRFinancieel
NPVNHWFinancieel
XNPVNHW2Financieel
NOMINALNOMINALE.RENTEFinancieel
NPERNPERFinancieel
RECEIVEDOPBRENGSTFinancieel
PPMTPBETFinancieel
PRICEDISCPRIJS.DISCONTOFinancieel
PRICEPRIJS.NOMFinancieel
PRICEMATPRIJS.VERVALDAGFinancieel
YIELDDISCREND.DISCONTOFinancieel
YIELDMATREND.VERVALFinancieel
YIELDRENDEMENTFinancieel
RATERENTEFinancieel
INTRATERENTEPERCENTAGEFinancieel
ACCRINTSAMENG.RENTEFinancieel
ACCRINTMSAMENG.RENTE.VFinancieel
TBILLEQSCHATK.OBLFinancieel
TBILLPRICESCHATK.PRIJSFinancieel
TBILLYIELDSCHATK.RENDFinancieel
SYDSYDFinancieel
FVSCHEDULETOEK.WAARDE2Financieel
FVTWFinancieel
VDBVDBFinancieel
CELLCELInformatie
INFOINFOInformatie
ISEVENIS.EVENInformatie
ISODDIS.ONEVENInformatie
ISERRORISFOUTInformatie
ISERRISFOUT2Informatie
ISNONTEXTISGEENTEKSTInformatie
ISNUMBERISGETALInformatie
ISBLANKISLEEGInformatie
ISLOGICALISLOGISCHInformatie
ISNAISNBInformatie
ISTEXTISTEKSTInformatie
ISREFISVERWIJZINGInformatie
NNInformatie
NANBInformatie
TYPETYPEInformatie
ERROR.TYPETYPE.FOUTInformatie
CUBERANKEDMEMBERKUBUSGERANGSCHIKTLIDKubus
CUBEKPIMEMBERKUBUSKPILIDKubus
CUBEMEMBERKUBUSLIDKubus
CUBEMEMBERPROPERTYKUBUSLIDEIGENSCHAPKubus
CUBESETKUBUSSETKubus
CUBESETCOUNTKUBUSSETAANTALKubus
CUBEVALUEKUBUSWAARDEKubus
IFALSLogisch
IFERRORALS.FOUTLogisch
ANDENLogisch
NOTNIETLogisch
OROFLogisch
FALSEONWAARLogisch
TRUEWAARLogisch
COUNTAANTALStatistisch
COUNTIFAANTAL.ALSStatistisch
COUNTBLANKAANTAL.LEGE.CELLENStatistisch
COUNTAAANTALARGStatistisch
COUNTIFSAANTALLEN.ALSStatistisch
BETA.INVBETA.INVStatistisch
BETA.DISTBETA.VERDStatistisch
BINOM.DISTBINOM.VERDStatistisch
BINOM.INVBINOMIALE.INVStatistisch
CHISQ.INVCHIKW.INVStatistisch
CHISQ.INV.RTCHIKW.INV.RECHTSStatistisch
CHISQ.TESTCHIKW.TESTStatistisch
CHISQ.DISTCHIKW.VERDStatistisch
CHISQ.DIST.RTCHIKW.VERD.RECHTSStatistisch
CORRELCORRELATIEStatistisch
COVARIANCE.PCOVARIANTIE.PStatistisch
COVARIANCE.SCOVARIANTIE.SStatistisch
DEVSQDEV.KWADStatistisch
EXPON.DISTEXPON.VERD.NStatistisch
F.INVF.INVStatistisch
F.INV.RTF.INV.RECHTSStatistisch
F.TESTF.TESTStatistisch
F.DISTF.VERDStatistisch
F.DIST.RTF.VERD.RECHTSStatistisch
FISHERFISHERStatistisch
FISHERINVFISHER.INVStatistisch
GAMMA.INVGAMMA.INV.NStatistisch
GAMMALNGAMMA.LNStatistisch
GAMMALN.PRECISEGAMMA.LN.NAUWKEURIGStatistisch
GAMMA.DISTGAMMA.VERD.NStatistisch
AVEDEVGEM.DEVIATIEStatistisch
AVERAGEGEMIDDELDEStatistisch
AVERAGEIFGEMIDDELDE.ALSStatistisch
AVERAGEAGEMIDDELDEAStatistisch
AVERAGEIFSGEMIDDELDEN.ALSStatistisch
TRIMMEANGETRIMD.GEMStatistisch
GROWTHGROEIStatistisch
LARGEGROOTSTEStatistisch
HARMEANHARM.GEMStatistisch
HYPGEOM.DISTHYPGEOM.VERDStatistisch
FREQUENCYINTERVALStatistisch
PROBKANSStatistisch
SMALLKLEINSTEStatistisch
KURTKURTOSISStatistisch
QUARTILE.EXCKWARTIEL.EXCStatistisch
QUARTILE.INCKWARTIEL.INCStatistisch
LINESTLIJNSCHStatistisch
LOGNORM.INVLOGNORM.INVStatistisch
LOGNORM.DISTLOGNORM.VERDStatistisch
LOGESTLOGSCHStatistisch
MAXMAXStatistisch
MAXAMAXAStatistisch
MEDIANMEDIAANStatistisch
GEOMEANMEETK.GEMStatistisch
MINMINStatistisch
MINAMINAStatistisch
MODE.SNGLMODUS.ENKELVStatistisch
MODE.MULTMODUS.MEERVStatistisch
NEGBINOM.DISTNEGBINOM.VERDStatistisch
NORM.INVNORM.INV.NStatistisch
NORM.S.INVNORM.S.INVStatistisch
NORM.S.DISTNORM.S.VERDStatistisch
NORM.DISTNORM.VERD.NStatistisch
STANDARDIZENORMALISERENStatistisch
PEARSONPEARSONStatistisch
PERCENTILE.EXCPERCENTIEL.EXCStatistisch
PERCENTILE.INCPERCENTIEL.INCStatistisch
PERMUTPERMUTATIESStatistisch
POISSON.DISTPOISSON.VERDStatistisch
PERCENTRANK.EXCPROCENTRANG.EXCStatistisch
PERCENTRANK.INCPROCENTRANG.INCStatistisch
RSQR.KWADRAATStatistisch
RANK.EQRANG.GELIJKStatistisch
RANK.AVGRANG.GEMIDDELDEStatistisch
SLOPERICHTINGStatistisch
SKEWSCHEEFHEIDStatistisch
INTERCEPTSNIJPUNTStatistisch
STEYXSTAND.FOUT.YXStatistisch
STDEV.PSTDEV.PStatistisch
STDEV.SSTDEV.SStatistisch
STDEVASTDEVAStatistisch
STDEVPASTDEVPAStatistisch
T.DISTT.DISTStatistisch
T.INVT.INVStatistisch
T.INV.2TT.INV.2TStatistisch
T.TESTT.TESTStatistisch
T.DIST.2TT.VERD.2TStatistisch
T.DIST.RTT.VERD.RECHTSStatistisch
TRENDTRENDStatistisch
VAR.PVAR.PStatistisch
VAR.SVAR.SStatistisch
VARAVARAStatistisch
VARPAVARPAStatistisch
CONFIDENCE.NORMVERTROUWELIJKHEID.NORMStatistisch
CONFIDENCE.TVERTROUWELIJKHEID.TStatistisch
FORECASTVOORSPELLENStatistisch
WEIBULL.DISTWEIBULL.VERDStatistisch
Z.TESTZ.TESTStatistisch
BESSELIBESSEL.ITechniek
BESSELJBESSEL.JTechniek
BESSELKBESSEL.KTechniek
BESSELYBESSEL.YTechniek
BIN2DECBIN.N.DECTechniek
BIN2HEXBIN.N.HEXTechniek
BIN2OCTBIN.N.OCTTechniek
IMABSC.ABSTechniek
IMARGUMENTC.ARGUMENTTechniek
IMCOSC.COSTechniek
IMEXPC.EXPTechniek
IMAGINARYC.IM.DEELTechniek
IMLNC.LNTechniek
IMLOG10C.LOG10Techniek
IMLOG2C.LOG2Techniek
IMPOWERC.MACHTTechniek
IMPRODUCTC.PRODUCTTechniek
IMDIVC.QUOTIENTTechniek
IMREALC.REEEL.DEELTechniek
IMSINC.SINTechniek
IMSUMC.SOMTechniek
IMCONJUGATEC.TOEGEVOEGDTechniek
IMSUBC.VERSCHILTechniek
IMSQRTC.WORTELTechniek
COMPLEXCOMPLEXTechniek
CONVERTCONVERTERENTechniek
DEC2BINDEC.N.BINTechniek
DEC2HEXDEC.N.HEXTechniek
DEC2OCTDEC.N.OCTTechniek
DELTADELTATechniek
ERFCFOUT.COMPLEMENTTechniek
ERFC.PRECISEFOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIGTechniek
ERFFOUTFUNCTIETechniek
ERF.PRECISEFOUTFUNCTIE.NAUWKEURIGTechniek
GESTEPGROTER.DANTechniek
HEX2BINHEX.N.BINTechniek
HEX2DECHEX.N.DECTechniek
HEX2OCTHEX.N.OCTTechniek
OCT2BINOCT.N.BINTechniek
OCT2DECOCT.N.DECTechniek
OCT2HEXOCT.N.HEXTechniek
BAHTTEXTBAHT.TEKSTTekst
PROPERBEGINLETTERSTekst
CODECODETekst
MIDDEELTekst
DOLLARDOLLARTekst
EUROEUROTekst
EXACTGELIJKTekst
REPTHERHALINGTekst
UPPERHOOFDLETTERSTekst
LOWERKLEINE.LETTERSTekst
LENLENGTETekst
LEFTLINKSTekst
RIGHTRECHTSTekst
TRIMSPATIES.WISSENTekst
SUBSTITUTESUBSTITUERENTekst
TTTekst
CHARTEKENTekst
TEXTTEKSTTekst
CONCATENATETEKST.SAMENVOEGENTekst
FIXEDVASTTekst
REPLACEVERVANGENTekst
FINDVIND.ALLESTekst
SEARCHVIND.SPECTekst
VALUEWAARDETekst
CLEANWISSEN.CONTROLTekst
ABSABSWiskunde en trigonometrie
ROUNDAFRONDENWiskunde en trigonometrie
FLOORAFRONDEN.BENEDENWiskunde en trigonometrie
FLOOR.PRECISEAFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIWiskunde en trigonometrie
CEILINGAFRONDEN.BOVENWiskunde en trigonometrie
CEILING.PRECISEAFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIGWiskunde en trigonometrie
MROUNDAFRONDEN.N.VEELVOUDWiskunde en trigonometrie
ROUNDDOWNAFRONDEN.NAAR.BENEDENWiskunde en trigonometrie
ROUNDUPAFRONDEN.NAAR.BOVENWiskunde en trigonometrie
AGGREGATEAGGREGAATWiskunde en trigonometrie
RANDASELECTWiskunde en trigonometrie
RANDBETWEENASELECTTUSSENWiskunde en trigonometrie
ACOSBOOGCOSWiskunde en trigonometrie
ACOSHBOOGCOSHWiskunde en trigonometrie
ASINBOOGSINWiskunde en trigonometrie
ASINHBOOGSINHWiskunde en trigonometrie
ATANBOOGTANWiskunde en trigonometrie
ATAN2BOOGTAN2Wiskunde en trigonometrie
ATANHBOOGTANHWiskunde en trigonometrie
COMBINCOMBINATIESWiskunde en trigonometrie
COSCOSWiskunde en trigonometrie
COSHCOSHWiskunde en trigonometrie
MDETERMDETERMINANTMATWiskunde en trigonometrie
FACTDOUBLEDUBBELE.FACULTEITWiskunde en trigonometrie
EVENEVENWiskunde en trigonometrie
EXPEXPWiskunde en trigonometrie
FACTFACULTEITWiskunde en trigonometrie
TRUNCGEHEELWiskunde en trigonometrie
GCDGGDWiskunde en trigonometrie
DEGREESGRADENWiskunde en trigonometrie
INTINTEGERWiskunde en trigonometrie
MINVERSEINVERSEMATWiskunde en trigonometrie
LCMKGVWiskunde en trigonometrie
SUMSQKWADRATENSOMWiskunde en trigonometrie
LNLNWiskunde en trigonometrie
LOGLOGWiskunde en trigonometrie
LOG10LOG10Wiskunde en trigonometrie
POWERMACHTWiskunde en trigonometrie
MULTINOMIALMULTINOMIAALWiskunde en trigonometrie
ODDONEVENWiskunde en trigonometrie
PIPIWiskunde en trigonometrie
SIGNPOS.NEGWiskunde en trigonometrie
PRODUCTPRODUCTWiskunde en trigonometrie
MMULTPRODUCTMATWiskunde en trigonometrie
QUOTIENTQUOTIENTWiskunde en trigonometrie
RADIANSRADIALENWiskunde en trigonometrie
MODRESTWiskunde en trigonometrie
ROMANROMEINSWiskunde en trigonometrie
SINSINWiskunde en trigonometrie
SINHSINHWiskunde en trigonometrie
SUMSOMWiskunde en trigonometrie
SUMIFSOM.ALSWiskunde en trigonometrie
SERIESSUMSOM.MACHTREEKSWiskunde en trigonometrie
SUMX2MY2SOM.X2MINY2Wiskunde en trigonometrie
SUMX2PY2SOM.X2PLUSY2Wiskunde en trigonometrie
SUMXMY2SOM.XMINY.2Wiskunde en trigonometrie
SUMIFSSOMMEN.ALSWiskunde en trigonometrie
SUMPRODUCTSOMPRODUCTWiskunde en trigonometrie
SUBTOTALSUBTOTAALWiskunde en trigonometrie
TANTANWiskunde en trigonometrie
TANHTANHWiskunde en trigonometrie
SQRTWORTELWiskunde en trigonometrie
SQRTPIWORTEL.PIWiskunde en trigonometrie
ADDRESSADRESZoeken en verwijzen
AREASBEREIKENZoeken en verwijzen
GETPIVOTDATADRAAITABEL.OPHALENZoeken en verwijzen
HLOOKUPHORIZ.ZOEKENZoeken en verwijzen
HYPERLINKHYPERLINKZoeken en verwijzen
INDEXINDEXZoeken en verwijzen
INDIRECTINDIRECTZoeken en verwijzen
CHOOSEKIEZENZoeken en verwijzen
COLUMNKOLOMZoeken en verwijzen
COLUMNSKOLOMMENZoeken en verwijzen
ROWRIJZoeken en verwijzen
ROWSRIJENZoeken en verwijzen
RTDRTGZoeken en verwijzen
TRANSPOSETRANSPONERENZoeken en verwijzen
MATCHVERGELIJKENZoeken en verwijzen
OFFSETVERSCHUIVINGZoeken en verwijzen
VLOOKUPVERT.ZOEKENZoeken en verwijzen
LOOKUPZOEKENZoeken en verwijzen
MDURATIONAANG.DUUR 
ASCASC 
DATEDIFDATUMVERSCHIL 
PHONETICFONETISCH 
puntkomma 
kommapuntkomma 
REGISTERREGISTER 
REGISTER.IDREGISTRATIE.ID 
CALLROEPEN 
USDOLLARUSDOLLAR 

Share

Share

Ads