Martijn Lammerts
My own digital place with a little of everything

Vertaling Excel functies Engels – Nederlands

Soms werk in je omgevingen waar de taal instelling van de werkplekken Nederlands is, persoonlijk prefereer ik de Engelse taal. Als je dan in Excel wat doet en wilt gebruik maken van een functie zit je al gauw aan de Engelse functie naam te denken, maar hoe heet deze nu in het Nederlands?

Bij deze dan een overzicht van uit Engels naar Nederlands.

Engels Nederlands Categorie
BETAINV BETAINV Compatibiliteit
BETADIST BETAVERD Compatibiliteit
CONFIDENCE BETROUWBAARHEID Compatibiliteit
BINOMDIST BINOMIALE.VERD Compatibiliteit
CHIDIST CHI.KWADRAAT Compatibiliteit
CHIINV CHI.KWADRAAT.INV Compatibiliteit
CHITEST CHI.TOETS Compatibiliteit
COVAR COVARIANTIE Compatibiliteit
CRITBINOM CRIT.BINOM Compatibiliteit
EXPONDIST EXPON.VERD Compatibiliteit
FINV F.INVERSE Compatibiliteit
FTEST F.TOETS Compatibiliteit
FDIST F.VERDELING Compatibiliteit
GAMMAINV GAMMA.INV Compatibiliteit
GAMMADIST GAMMA.VERD Compatibiliteit
HYPGEOMDIST HYPERGEO.VERD Compatibiliteit
QUARTILE KWARTIEL Compatibiliteit
LOGINV LOG.NORM.INV Compatibiliteit
LOGNORMDIST LOG.NORM.VERD Compatibiliteit
MODE MODUS Compatibiliteit
NEGBINOMDIST NEG.BINOM.VERD Compatibiliteit
NORMINV NORM.INV Compatibiliteit
NORMDIST NORM.VERD Compatibiliteit
PERCENTRANK PERCENT.RANG Compatibiliteit
PERCENTILE PERCENTIEL Compatibiliteit
POISSON POISSON Compatibiliteit
RANK RANG Compatibiliteit
NORMSINV STAND.NORM.INV Compatibiliteit
NORMSDIST STAND.NORM.VERD Compatibiliteit
STDEV STDEV Compatibiliteit
STDEVP STDEVP Compatibiliteit
TTEST T.TOETS Compatibiliteit
TDIST T.VERD Compatibiliteit
TINV TINV Compatibiliteit
VAR VAR Compatibiliteit
VARP VARP Compatibiliteit
WEIBULL WEIBULL Compatibiliteit
ZTEST Z.TOETS Compatibiliteit
DCOUNT DBAANTAL Database
DCOUNTA DBAANTALC Database
DAVERAGE DBGEMIDDELDE Database
DGET DBLEZEN Database
DMAX DBMAX Database
DMIN DBMIN Database
DPRODUCT DBPRODUCT Database
DSUM DBSOM Database
DSTDEV DBSTDEV Database
DSTDEVP DBSTDEVP Database
DVAR DBVAR Database
DVARP DBVARP Database
DAY DAG Datum en tijd
DAYS360 DAGEN360 Datum en tijd
DATE DATUM Datum en tijd
DATEVALUE DATUMWAARDE Datum en tijd
YEAR JAAR Datum en tijd
YEARFRAC JAAR.DEEL Datum en tijd
EOMONTH LAATSTE.DAG Datum en tijd
MONTH MAAND Datum en tijd
MINUTE MINUUT Datum en tijd
NETWORKDAYS NETTO.WERKDAGEN Datum en tijd
NETWORKDAYS.INTL NETWERKDAGEN.INTL Datum en tijd
NOW NU Datum en tijd
SECOND SECONDE Datum en tijd
TIME TIJD Datum en tijd
TIMEVALUE TIJDWAARDE Datum en tijd
HOUR UUR Datum en tijd
TODAY VANDAAG Datum en tijd
WEEKDAY WEEKDAG Datum en tijd
WEEKNUM WEEKNUMMER Datum en tijd
WORKDAY WERKDAG Datum en tijd
WORKDAY.INTL WERKDAG.INTL Datum en tijd
EDATE ZELFDE.DAG Datum en tijd
ODDFPRICE AFW.ET.PRIJS Financieel
ODDFYIELD AFW.ET.REND Financieel
ODDLPRICE AFW.LT.PRIJS Financieel
ODDLYIELD AFW.LT.REND Financieel
AMORDEGRC AMORDEGRC Financieel
AMORLINC AMORLINC Financieel
PMT BET Financieel
COUPNUM COUP.AANTAL Financieel
COUPDAYS COUP.DAGEN Financieel
COUPDAYBS COUP.DAGEN.BB Financieel
COUPDAYSNC COUP.DAGEN.VV Financieel
COUPNCD COUP.DATUM.NB Financieel
COUPPCD COUP.DATUM.VB Financieel
CUMPRINC CUM.HOOFDSOM Financieel
CUMIPMT CUM.RENTE Financieel
DB DB Financieel
DDB DDB Financieel
DISC DISCONTO Financieel
DURATION DUUR Financieel
EFFECT EFFECT.RENTE Financieel
EUROFR EURO.BR Financieel
EURODE EURO.DE Financieel
MIRR GIR Financieel
PV HW Financieel
IPMT IBET Financieel
IRR IR Financieel
XIRR IR.SCHEMA Financieel
ISPMT ISBET Financieel
SLN LIN.AFSCHR Financieel
NPV NHW Financieel
XNPV NHW2 Financieel
NOMINAL NOMINALE.RENTE Financieel
NPER NPER Financieel
RECEIVED OPBRENGST Financieel
PPMT PBET Financieel
PRICEDISC PRIJS.DISCONTO Financieel
PRICE PRIJS.NOM Financieel
PRICEMAT PRIJS.VERVALDAG Financieel
YIELDDISC REND.DISCONTO Financieel
YIELDMAT REND.VERVAL Financieel
YIELD RENDEMENT Financieel
RATE RENTE Financieel
INTRATE RENTEPERCENTAGE Financieel
ACCRINT SAMENG.RENTE Financieel
ACCRINTM SAMENG.RENTE.V Financieel
TBILLEQ SCHATK.OBL Financieel
TBILLPRICE SCHATK.PRIJS Financieel
TBILLYIELD SCHATK.REND Financieel
SYD SYD Financieel
FVSCHEDULE TOEK.WAARDE2 Financieel
FV TW Financieel
VDB VDB Financieel
CELL CEL Informatie
INFO INFO Informatie
ISEVEN IS.EVEN Informatie
ISODD IS.ONEVEN Informatie
ISERROR ISFOUT Informatie
ISERR ISFOUT2 Informatie
ISNONTEXT ISGEENTEKST Informatie
ISNUMBER ISGETAL Informatie
ISBLANK ISLEEG Informatie
ISLOGICAL ISLOGISCH Informatie
ISNA ISNB Informatie
ISTEXT ISTEKST Informatie
ISREF ISVERWIJZING Informatie
N N Informatie
NA NB Informatie
TYPE TYPE Informatie
ERROR.TYPE TYPE.FOUT Informatie
CUBERANKEDMEMBER KUBUSGERANGSCHIKTLID Kubus
CUBEKPIMEMBER KUBUSKPILID Kubus
CUBEMEMBER KUBUSLID Kubus
CUBEMEMBERPROPERTY KUBUSLIDEIGENSCHAP Kubus
CUBESET KUBUSSET Kubus
CUBESETCOUNT KUBUSSETAANTAL Kubus
CUBEVALUE KUBUSWAARDE Kubus
IF ALS Logisch
IFERROR ALS.FOUT Logisch
AND EN Logisch
NOT NIET Logisch
OR OF Logisch
FALSE ONWAAR Logisch
TRUE WAAR Logisch
COUNT AANTAL Statistisch
COUNTIF AANTAL.ALS Statistisch
COUNTBLANK AANTAL.LEGE.CELLEN Statistisch
COUNTA AANTALARG Statistisch
COUNTIFS AANTALLEN.ALS Statistisch
BETA.INV BETA.INV Statistisch
BETA.DIST BETA.VERD Statistisch
BINOM.DIST BINOM.VERD Statistisch
BINOM.INV BINOMIALE.INV Statistisch
CHISQ.INV CHIKW.INV Statistisch
CHISQ.INV.RT CHIKW.INV.RECHTS Statistisch
CHISQ.TEST CHIKW.TEST Statistisch
CHISQ.DIST CHIKW.VERD Statistisch
CHISQ.DIST.RT CHIKW.VERD.RECHTS Statistisch
CORREL CORRELATIE Statistisch
COVARIANCE.P COVARIANTIE.P Statistisch
COVARIANCE.S COVARIANTIE.S Statistisch
DEVSQ DEV.KWAD Statistisch
EXPON.DIST EXPON.VERD.N Statistisch
F.INV F.INV Statistisch
F.INV.RT F.INV.RECHTS Statistisch
F.TEST F.TEST Statistisch
F.DIST F.VERD Statistisch
F.DIST.RT F.VERD.RECHTS Statistisch
FISHER FISHER Statistisch
FISHERINV FISHER.INV Statistisch
GAMMA.INV GAMMA.INV.N Statistisch
GAMMALN GAMMA.LN Statistisch
GAMMALN.PRECISE GAMMA.LN.NAUWKEURIG Statistisch
GAMMA.DIST GAMMA.VERD.N Statistisch
AVEDEV GEM.DEVIATIE Statistisch
AVERAGE GEMIDDELDE Statistisch
AVERAGEIF GEMIDDELDE.ALS Statistisch
AVERAGEA GEMIDDELDEA Statistisch
AVERAGEIFS GEMIDDELDEN.ALS Statistisch
TRIMMEAN GETRIMD.GEM Statistisch
GROWTH GROEI Statistisch
LARGE GROOTSTE Statistisch
HARMEAN HARM.GEM Statistisch
HYPGEOM.DIST HYPGEOM.VERD Statistisch
FREQUENCY INTERVAL Statistisch
PROB KANS Statistisch
SMALL KLEINSTE Statistisch
KURT KURTOSIS Statistisch
QUARTILE.EXC KWARTIEL.EXC Statistisch
QUARTILE.INC KWARTIEL.INC Statistisch
LINEST LIJNSCH Statistisch
LOGNORM.INV LOGNORM.INV Statistisch
LOGNORM.DIST LOGNORM.VERD Statistisch
LOGEST LOGSCH Statistisch
MAX MAX Statistisch
MAXA MAXA Statistisch
MEDIAN MEDIAAN Statistisch
GEOMEAN MEETK.GEM Statistisch
MIN MIN Statistisch
MINA MINA Statistisch
MODE.SNGL MODUS.ENKELV Statistisch
MODE.MULT MODUS.MEERV Statistisch
NEGBINOM.DIST NEGBINOM.VERD Statistisch
NORM.INV NORM.INV.N Statistisch
NORM.S.INV NORM.S.INV Statistisch
NORM.S.DIST NORM.S.VERD Statistisch
NORM.DIST NORM.VERD.N Statistisch
STANDARDIZE NORMALISEREN Statistisch
PEARSON PEARSON Statistisch
PERCENTILE.EXC PERCENTIEL.EXC Statistisch
PERCENTILE.INC PERCENTIEL.INC Statistisch
PERMUT PERMUTATIES Statistisch
POISSON.DIST POISSON.VERD Statistisch
PERCENTRANK.EXC PROCENTRANG.EXC Statistisch
PERCENTRANK.INC PROCENTRANG.INC Statistisch
RSQ R.KWADRAAT Statistisch
RANK.EQ RANG.GELIJK Statistisch
RANK.AVG RANG.GEMIDDELDE Statistisch
SLOPE RICHTING Statistisch
SKEW SCHEEFHEID Statistisch
INTERCEPT SNIJPUNT Statistisch
STEYX STAND.FOUT.YX Statistisch
STDEV.P STDEV.P Statistisch
STDEV.S STDEV.S Statistisch
STDEVA STDEVA Statistisch
STDEVPA STDEVPA Statistisch
T.DIST T.DIST Statistisch
T.INV T.INV Statistisch
T.INV.2T T.INV.2T Statistisch
T.TEST T.TEST Statistisch
T.DIST.2T T.VERD.2T Statistisch
T.DIST.RT T.VERD.RECHTS Statistisch
TREND TREND Statistisch
VAR.P VAR.P Statistisch
VAR.S VAR.S Statistisch
VARA VARA Statistisch
VARPA VARPA Statistisch
CONFIDENCE.NORM VERTROUWELIJKHEID.NORM Statistisch
CONFIDENCE.T VERTROUWELIJKHEID.T Statistisch
FORECAST VOORSPELLEN Statistisch
WEIBULL.DIST WEIBULL.VERD Statistisch
Z.TEST Z.TEST Statistisch
BESSELI BESSEL.I Techniek
BESSELJ BESSEL.J Techniek
BESSELK BESSEL.K Techniek
BESSELY BESSEL.Y Techniek
BIN2DEC BIN.N.DEC Techniek
BIN2HEX BIN.N.HEX Techniek
BIN2OCT BIN.N.OCT Techniek
IMABS C.ABS Techniek
IMARGUMENT C.ARGUMENT Techniek
IMCOS C.COS Techniek
IMEXP C.EXP Techniek
IMAGINARY C.IM.DEEL Techniek
IMLN C.LN Techniek
IMLOG10 C.LOG10 Techniek
IMLOG2 C.LOG2 Techniek
IMPOWER C.MACHT Techniek
IMPRODUCT C.PRODUCT Techniek
IMDIV C.QUOTIENT Techniek
IMREAL C.REEEL.DEEL Techniek
IMSIN C.SIN Techniek
IMSUM C.SOM Techniek
IMCONJUGATE C.TOEGEVOEGD Techniek
IMSUB C.VERSCHIL Techniek
IMSQRT C.WORTEL Techniek
COMPLEX COMPLEX Techniek
CONVERT CONVERTEREN Techniek
DEC2BIN DEC.N.BIN Techniek
DEC2HEX DEC.N.HEX Techniek
DEC2OCT DEC.N.OCT Techniek
DELTA DELTA Techniek
ERFC FOUT.COMPLEMENT Techniek
ERFC.PRECISE FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG Techniek
ERF FOUTFUNCTIE Techniek
ERF.PRECISE FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG Techniek
GESTEP GROTER.DAN Techniek
HEX2BIN HEX.N.BIN Techniek
HEX2DEC HEX.N.DEC Techniek
HEX2OCT HEX.N.OCT Techniek
OCT2BIN OCT.N.BIN Techniek
OCT2DEC OCT.N.DEC Techniek
OCT2HEX OCT.N.HEX Techniek
BAHTTEXT BAHT.TEKST Tekst
PROPER BEGINLETTERS Tekst
CODE CODE Tekst
MID DEEL Tekst
DOLLAR DOLLAR Tekst
EURO EURO Tekst
EXACT GELIJK Tekst
REPT HERHALING Tekst
UPPER HOOFDLETTERS Tekst
LOWER KLEINE.LETTERS Tekst
LEN LENGTE Tekst
LEFT LINKS Tekst
RIGHT RECHTS Tekst
TRIM SPATIES.WISSEN Tekst
SUBSTITUTE SUBSTITUEREN Tekst
T T Tekst
CHAR TEKEN Tekst
TEXT TEKST Tekst
CONCATENATE TEKST.SAMENVOEGEN Tekst
FIXED VAST Tekst
REPLACE VERVANGEN Tekst
FIND VIND.ALLES Tekst
SEARCH VIND.SPEC Tekst
VALUE WAARDE Tekst
CLEAN WISSEN.CONTROL Tekst
ABS ABS Wiskunde en trigonometrie
ROUND AFRONDEN Wiskunde en trigonometrie
FLOOR AFRONDEN.BENEDEN Wiskunde en trigonometrie
FLOOR.PRECISE AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURI Wiskunde en trigonometrie
CEILING AFRONDEN.BOVEN Wiskunde en trigonometrie
CEILING.PRECISE AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG Wiskunde en trigonometrie
MROUND AFRONDEN.N.VEELVOUD Wiskunde en trigonometrie
ROUNDDOWN AFRONDEN.NAAR.BENEDEN Wiskunde en trigonometrie
ROUNDUP AFRONDEN.NAAR.BOVEN Wiskunde en trigonometrie
AGGREGATE AGGREGAAT Wiskunde en trigonometrie
RAND ASELECT Wiskunde en trigonometrie
RANDBETWEEN ASELECTTUSSEN Wiskunde en trigonometrie
ACOS BOOGCOS Wiskunde en trigonometrie
ACOSH BOOGCOSH Wiskunde en trigonometrie
ASIN BOOGSIN Wiskunde en trigonometrie
ASINH BOOGSINH Wiskunde en trigonometrie
ATAN BOOGTAN Wiskunde en trigonometrie
ATAN2 BOOGTAN2 Wiskunde en trigonometrie
ATANH BOOGTANH Wiskunde en trigonometrie
COMBIN COMBINATIES Wiskunde en trigonometrie
COS COS Wiskunde en trigonometrie
COSH COSH Wiskunde en trigonometrie
MDETERM DETERMINANTMAT Wiskunde en trigonometrie
FACTDOUBLE DUBBELE.FACULTEIT Wiskunde en trigonometrie
EVEN EVEN Wiskunde en trigonometrie
EXP EXP Wiskunde en trigonometrie
FACT FACULTEIT Wiskunde en trigonometrie
TRUNC GEHEEL Wiskunde en trigonometrie
GCD GGD Wiskunde en trigonometrie
DEGREES GRADEN Wiskunde en trigonometrie
INT INTEGER Wiskunde en trigonometrie
MINVERSE INVERSEMAT Wiskunde en trigonometrie
LCM KGV Wiskunde en trigonometrie
SUMSQ KWADRATENSOM Wiskunde en trigonometrie
LN LN Wiskunde en trigonometrie
LOG LOG Wiskunde en trigonometrie
LOG10 LOG10 Wiskunde en trigonometrie
POWER MACHT Wiskunde en trigonometrie
MULTINOMIAL MULTINOMIAAL Wiskunde en trigonometrie
ODD ONEVEN Wiskunde en trigonometrie
PI PI Wiskunde en trigonometrie
SIGN POS.NEG Wiskunde en trigonometrie
PRODUCT PRODUCT Wiskunde en trigonometrie
MMULT PRODUCTMAT Wiskunde en trigonometrie
QUOTIENT QUOTIENT Wiskunde en trigonometrie
RADIANS RADIALEN Wiskunde en trigonometrie
MOD REST Wiskunde en trigonometrie
ROMAN ROMEINS Wiskunde en trigonometrie
SIN SIN Wiskunde en trigonometrie
SINH SINH Wiskunde en trigonometrie
SUM SOM Wiskunde en trigonometrie
SUMIF SOM.ALS Wiskunde en trigonometrie
SERIESSUM SOM.MACHTREEKS Wiskunde en trigonometrie
SUMX2MY2 SOM.X2MINY2 Wiskunde en trigonometrie
SUMX2PY2 SOM.X2PLUSY2 Wiskunde en trigonometrie
SUMXMY2 SOM.XMINY.2 Wiskunde en trigonometrie
SUMIFS SOMMEN.ALS Wiskunde en trigonometrie
SUMPRODUCT SOMPRODUCT Wiskunde en trigonometrie
SUBTOTAL SUBTOTAAL Wiskunde en trigonometrie
TAN TAN Wiskunde en trigonometrie
TANH TANH Wiskunde en trigonometrie
SQRT WORTEL Wiskunde en trigonometrie
SQRTPI WORTEL.PI Wiskunde en trigonometrie
ADDRESS ADRES Zoeken en verwijzen
AREAS BEREIKEN Zoeken en verwijzen
GETPIVOTDATA DRAAITABEL.OPHALEN Zoeken en verwijzen
HLOOKUP HORIZ.ZOEKEN Zoeken en verwijzen
HYPERLINK HYPERLINK Zoeken en verwijzen
INDEX INDEX Zoeken en verwijzen
INDIRECT INDIRECT Zoeken en verwijzen
CHOOSE KIEZEN Zoeken en verwijzen
COLUMN KOLOM Zoeken en verwijzen
COLUMNS KOLOMMEN Zoeken en verwijzen
ROW RIJ Zoeken en verwijzen
ROWS RIJEN Zoeken en verwijzen
RTD RTG Zoeken en verwijzen
TRANSPOSE TRANSPONEREN Zoeken en verwijzen
MATCH VERGELIJKEN Zoeken en verwijzen
OFFSET VERSCHUIVING Zoeken en verwijzen
VLOOKUP VERT.ZOEKEN Zoeken en verwijzen
LOOKUP ZOEKEN Zoeken en verwijzen
MDURATION AANG.DUUR  
ASC ASC  
DATEDIF DATUMVERSCHIL  
PHONETIC FONETISCH  
punt komma  
komma puntkomma  
REGISTER REGISTER  
REGISTER.ID REGISTRATIE.ID  
CALL ROEPEN  
USDOLLAR USDOLLAR  

Share

Share

Ads